logo main

FOURZERO mang đến cho bạn giải pháp chăm sóc khách hàng toàn diện

...

Phần mềm quản lý khách hàng với sự phân quyền truy cập chi tiết. Hệ thống hoá tất cả khách hàng trên một hệ thống duy nhất nên độ bảo mật thông tin, dữ liệu khách hàng cao.

...

Khách hàng được xếp hạng tiềm năng giúp Nhân viên Kinh doanh lần lượt liên hệ theo thứ tự ưu tiên, dễ dàng chăm sóc khách hàng hơn.

...

Phần mềm quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ cho khách hàng tự động chăm sóc khách hàng theo kịch bản đã định sẵn. Tự động thông báo cho các cá nhân liên quan. Giúp doanh nghiệp dễ dàng trong việc quản lý và điều hành công việc chăm sóc khách hàng.

...

Khách hàng, Giao dịch, Đơn hàng, Hàng tồn, Định vị, Báo cáo trên IOS và Android như vậy giúp khách hàng dễ dàng giao dịch.

error: FourZero.vn