Dịch vụ quảng cáo

Nhìn vào lịch sử quảng cáo có thể thấy rằng, xu hướng phát triển của nó sẽ tương xứng với sự phát triển của công nghệ. Từ thông điệp bán hàng của Ai Cập được viết trên giấy cói đến báo giấy và các hình thức quảng cáo online ngày một đa dạng và hiện đại như hiện nay. Phải mất hàng ngàn năm để quảng cáo tiến triển từ giấy cói lên báo. Tuy nhiên, thời gian đã thay đổi. Nó đã thắng được thậm chí mất một nửa thời gian để các xu hướng quảng cáo chuyển từ dạng này sang dạng khác. Điều này cũng có nghĩa là việc theo kịp họ hoặc thích nghi với họ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Dịch vụ quảng cáo

Tổng hợp các dịch vụ quảng cáo tại FOURZERO (4.0)