SMART HOME

 • Tiết kiệm thời gian và tài chính
 • Đảm bảo an toàn cho bạn và gia đình
 • Tiết kiệm nguồn năng lượng
 • Tạo không gian sống lành mạnh

SMART FACTORY

 • Xuất báo báo, thống kê nhanh chóng chính xác
 • Dữ liệu đầy đủ, bảo mật, phân quyền truy cập
 • Truy xuất, điều hành từ xa qua smartphone, máy tính, máy tính bàn,…

SMART FARM

 •  Hệ thống phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp liên tục cải tiến, nâng cao năng suất và chất lượng
 • Sản lượng cao, chất lượng ổn định, giảm thiểu hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc kháng sinh
 • Nông nghiệp không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên như thổ nhưỡng, nguồn nước, thời tiết, khí hậu,..
 • Không bị ảnh hưởng xâm nhập mặn của nước biển