logo main

Chân chữ x standee

...
THIẾT KẾ STANDEE

22/11/2020

Standee như một dạng banner quảng cáo hình chữ nhật, có đến gắn vào. Các doanh nghiệp thường chọn standee để quảng cáo sản phẩm, giới thiệu chương trình,… FOUR…

error: FourZero.vn